Sprungziele
Inhalt

Powiat Vogelsberg

Powiat Vogelsberg – tak zwana Toskana w Hesji – to najrozleglejsze tereny wulkaniczne w Europie. Atrakcyjny krajobraz przechodzi od surowych skałek bazaltowych do łagodnych pagórków tworzących płynną linię horyzontu - które to pagórki przypominają krajobraz w Toskanii. W miasteczkach powiatu zachowały się średniowieczne układy architektoniczne.
Powiat Vogelsberg ofiarowal jako znak przyjazni z powiatem Oberhavel, bazaltowa kolumne.

© Landkeis Oberhavel
Oberhavel (wówczas jeszcze jako mniejszy powiat Oranienburg) zawarł już w 1991 r. umowę partnerską z powiatem Vogelsberg. Celem tej umowy było i jest wspieranie zjednoczenia Niemiec na poziomie komunalnym. Oba powiaty korzystają z tych różnorodnych kontaktów a szczególnie intensywnie rozwinęła się wymiana w ramach regularnych spotkań młodzieży.

Na rok 2016 przypadają uroczyste obchody 25-lecia partnerstwa z powiatem Vogelsberg.

Goście z Vogelsberg Powiat regularnie biorą udział w biegu Pamięci Sachsenhausen.