Sprungziele
Inhalt

Muzeum Powiatowe Oberhavel

W południowym skrzydle pałacu w Oranienburgu znajduje się założone w roku 1926 Muzeum Powiatowe Oberhavel. Na trzech piętrach zaprezentowane są tam liczne eksponaty mające związek z tutejszym regionem i miastem.
Pierwotnie było to pierwsze w Niemczech muzeum żeglugi śródlądowej. Obecnie eksponaty takie jak modele statków, osprzęt jachtowy czy stare fotografie zobaczyć można w ramach wystawy o historii żeglugi i budowy statków rzecznych oraz o jej znaczeniu dla gospodarki kraju.
Wystawa sztuki i kultury baroku

© Landkeis Oberhavel

Inna część muzeum pokazuje prehistorię i czasy wczesnośredniowieczne, dając możliwość zaznajomienia się z rozwojem regionu od epoki ostatniego zlodowacenia aż do średniowiecza. Oprócz wielu objektów z ówczesnego codziennego życia, są tutaj zaprezentowane też ważne znaleziska archeologiczne.

W kolejnych salach muzealnych ukazany jest rozwój miasta Oranienburg począwszy od zbudowania około 1200 r. zamku wodnego przez pierwszych członków dynastii askańskiej. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z roku 1216 - wówczas miasto nazywało się jeszcze Bötzow, a dopiero wiele lat później na cześć księżniczki Louisy Henrietty z rodu Oranje nazwano miasto Oranienburg. Księżniczka Louisa wpłynęła w znaczącym stopniu na rozwój kultury i rzemiosła w Oranienburgu.

Jedna z sal poświęcona jest życiu i działalności naukowej znanego chemika Friedlieba Ferdinanda Runge, który w roku 1832 został kierownikiem „Fabryki Produktów Chemicznych" mieszczącej się w pałacu i gdzie też dokonał swoich największych odkryć.

W ostatniej sali zaprezentowano historię utworzonego w dniu 21.03.1933 r. pierwszego obozu koncentracyjnego w Prusach. Poza tym opisane są tutaj też bombardowania miasta w czasie II wojny światowej.


Na parterze pałacu zwiedzający mogą się zapoznać z historią kultury i sztuki w minionych sześciu stuleciach. Zobaczyć tu można meble, rzeźby, obrazy, grafiki oraz przedmioty codziennego użytku z porcelany i fajansu - od czasów gotyku aż do epoki renesansu.

Wystawa: "Srodladowe drogi wodne Marchii Brandenburskiej"

© Landkeis Oberhavel